Restauracions ambientals i paisatgístiques

Les obres d’infraestructures i obres civils, sobretot en medis rurals o naturals, impliquen una degradació dels valors ambientals i paisatgístics de l’entorn. Per a reduir aquests impactes, SANTIN realitza actuacions de restauració ambiental i paisatgística:

-Recuperació de sòls.
-Plantacions naturalitzades i reforestacions.
-Implantació de superfícies herbàcies.
-Passos i refugis de fauna.
-Pantalles vegetals.

  • Corredor verd
  • Corredor verd
  • Corredor verd
  • Corredor verd
  • Plantacions naturalitzades