Emissors

Per a cada tipologia de jardí oferim la millor alternativa d'emissors tenint en compte per a cada situació tots els factors externs, la seva ubicació i el grau d'ús que tindrà, en previsió de minimitzar les incidències que puguin malmetre algun element de la instal·lació. 

Garantim una distribució homogènia de l'aigua de reg sempre repartint una pluviometria constant en tota la superfície i aplicant-la de la forma més eficient.

Es per això que comprovem en cada instal·lació la correcta distribució i el solapament de tots els seus elements.

Estem especialitzats per oferir totes les diferents alternatives

  • Graelles de degoteig
  • Anells de degoteig
  • Aspersors emergents de turbina
  • Difusors emergents amb broquet fix o giratori
  • Hidrants