La nostra Història

Al 1954, en José Fernández Santin, funda a Mirasol (Sant Cugat del Vallès) una de les primeres empreses de jardineria de la zona . Empresa de caràcter familiar, en els seus inicis, amb la qual adquireix reconeixement dintre del sector.

Amb experiència i un personal qualificat, l’empresa aconsegueix una línia de treball pròpia, a la vegada que eficaç i de gran qualitat, tant en el cultiu de planta ornamental com en el disseny i construcció de jardins públics i privats.

Al 1988 l’empresa canvia de nom, neix Cultivos y Jardineria Santin, S.L. dirigida per Antonio Santin Gómez. Seguint amb la mateixa política d’empresa i comptant amb l’assessorament i experiència de José Fernández Santin, tant en l’àmbit del cultiu com en el de la jardineria portant la seva experiència i coneixements a l’empresa, aconseguint una línia de treball dinàmica i eficaç.

Als últims anys, l’empresa, amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat, experimenta una intensa especialització cap a la jardineria.
Aquesta especialització ha anat acompanyada d‘un creixement important de l’empresa, sempre dirigit cap al sector professional de la jardineria. Així, podem dir que SANTIN JARDINERIA I PAISATGE es dedica a atendre principalment a empreses del sector de la construcció (constructores, immobiliàries, promotors, etc.), així com organismes públics (Ajuntaments i d’altres entitats) i entitats privades.