Cementiri Roques Blanques AGVI

Localització: Cementiri Roques Blanques (El Papiol)
Client: Gestió Integral de Cementiris de Nomber
Període d'execució: Agost '19 - Novembre '19

  • Instal·lació de reg per difusió amb broquet giratori a zones de sembra i graella de goteig per arbustiva
  • Hidrosembra de 5.000 m2 combinada de festuca sp. i trifolium sp. al pla i prat florit als talussos
  • Plantació de 130 arbres i 1.000 arbusts autòctons.