Estabilització de talusos

Instal·lem diferents sistemes d’estabilitzaciói de talusos per evitar la seva erosió o despreniment:

-Hidrosembra amb espècies fixadores del terreny.
-Mantes i xarxes orgàniques.
-Geomalles
-Murs de Gavions

  • Talús escales
  • Talús escales
  • Estabilització talús- preparació terreny
  • Estabilització talús- instal·lació geocel·les
  • Estabilització talús- plantacions
  • Estabilització talús- estat actual
  • Hidrosembra espècies fixadores
  • Estabilització talús amb geocel·les
  • Ús de mantes orgàniques