Construcció i manteniment de parcs i jardins públics i privats

Amb una llarga experiència que ens avala, Santin executa obra de jardineria i instal·lació de sistemes de reg de totes les tipologies, en funció de les necessitats del client, tant en zones enjardinades públiques com per empreses del sector privat:

-Preparació del terreny, aportació i millora de substrats de plantació. 
-Sistemes de drenatge, pous de graves i cunetes verdes.
-Instal·lació de sistemes de reg per aspersió, difusió, goter i inundació.
-Malles anti-herbes i sistemes de control d’arrels.
-Subministrament i plantació d’arbres, arbusts i sembra de gespes i prats.
-Cobertura amb materials orgànics i inorgànics.
-Formació de superfícies.
-Construcció de tanques i jardineres de fusta.

Un cop finalitzades les obres i/o en zones verdes ja implantades, Santin realitza treballs de manteniment.

 • Tanca de fusta
 • Tanca de fusta
 • Insatal·lació tepes de gespa
 • Plantacions
 • Treballs en rotonda. Malla antiherba, perfileria, reg per goteig
 • Jardineria
 • Jardineria pública. Can Mates
 • Jardineria pública. Can Mates
 • Formació sòl estructural
 • Aportació terres
 • Aportació terres
 • Plantacions Ulldecona
 • Plantacions Ulldecona
 • Plantacions Ulldecona
 • Plantacions Ulldecona
 • Plantacions Ulldecona