Santín Jardineria i Paisatge, S.L.

SANTIN JARDINERIA I PAISATGE, SL, ofereix tant a les administracions públiques com al sector privat, l'execució d'obres de jardineria i reg, el posterior manteniment i demés serveis relacionats amb el món de la jardineria.

Els objectius de l'empresa es poden resumir de la següent manera:

  • Satisfer les necessitats del client, en tot allò relacionat amb les zones verdes, amb un compromís de qualitat i amb els terminis establerts.
  • Contribuir a la millora de l'entorn, creant noves zones verdes i mantenint i/o millorant les existents, amb l'ús correcte de recursos i la gestió òptima dels residus generats.
  • La Taxonera. Barcelona
  • Jardineria Ulldecona