Capçals i bypass

Oferim el muntatge de tot tipus de capçals de reg, els definim com l’agrupació d'automatismes, vàlvules i altres elements integrats en una ubicació amb la finalitat genèrica d'accionar o parar cadascún dels sectors de reg.

Segons les necessitats de cada client i el tipus de sector de reg, adaptem cadascun dels elements que formen el capçal amb els materials més adients per poder oferir diferents utilitats, atributs i característiques al sector o al conjunt del sistema.

D’aquesta manera garantim un ampli ventall de possibilitat; poder accionar la instal·lació de forma manual o automatitzada, controlar i regular la pressió de les canonades, seguiment de consums i control de fuites, facilitar el desmuntatge d’elements pel manteniment, filtració de d'impureses que pot contenir l'aigua i evitar obturacions, injectar fertilitzants, presa de mostres, etc...