Casernes de Sant Andreu (Barcelona)

Localització: Barri de Sant Andreu de Barcelona

Client: Constructora de Calaf

Promotor: BIMSA

Període d'execució: Novembre '19 - Març '20

  • Instal·lació de reg per difusió amb broquet giratori als parterres d'arbustiva i graella de goteig a jardineres florals
  • Plantació de 60 arbres i 11.000 plantes
  • Encoixinat amb triturat d'esporga