Disseny i assistència tècnica

Estudiem la situació inicial, escoltem al client i projectem en funció dels objectius tant estètics com funcionals, tenint en compte criteris de sostenibilitat i eficiència en el disseny.

Fins i tot, quan ja existeix un projecte, Santin proporciona assistència tècnica als seus clients (revisió de la idoneïtat tècnica del projecte, planificació i desenvolupament per a la fase d’obra, indicacions per al manteniment, ...) garantint així resultats òptims.

  • coberta enjardinada edifici d'oficines de Sener
  • Disseny jardí privat
  • Disseny xarxa de reg