Participacions

Gremi de Jardiners

Ofereix assesoramanet en matèria empresarial així com diferents serveis beneficiosos pels professionals del sector.

APEVC: (ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA)

Entitat sense ànim de lucre que agrupa professionals de la jardineria, el paisatgisme i la gestió d’espais verds, units per un interès comú en la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya, potenciant espais d’intercanvi d’experiències, relació i debat; promovent la formació, la investigació i la dibulgació de coneixements; actuant de plataforma de comunicació d’activitats i noticies relacionades amb els espais verds; i buscant també un major reconeixament soacial del col·lectiu. SANTIN ha patrocinat en numeroses ocasions els congressos realitzats.

BPJP: Banc de Preus de Jardineria i Paisatgisme

Base de dades d’elements de jardineria i paisatgisme amb informació de preus de referència, plecs de condicions tècniques i dades mediambientals per ser utilitzat mitjançant diferents programes de pressupostos existents en el mercat. SANTIN va patrocinar en el seu moment en la financiació d’aquest treball tant reclamat pel sector.